TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Axelina – Skadekompassen

TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Axelina resulterade i 5 vårdgivare