TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 1) – Skadekompassen

TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 1) resulterade i 2 vårdgivare