TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 5 vårdgivare