TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa – Skadekompassen

TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa resulterade i 2 vårdgivare