TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologisk rehabilitering – Skadekompassen

TENS, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologisk rehabilitering resulterade i 2 vårdgivare