TENS, Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

TENS, Gånganalys, okulär (ej filmad) & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 5 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering