TENS, Konditionstest, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

TENS, Konditionstest, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering