TENS, Konditionstest, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

TENS, Konditionstest, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 2 vårdgivare