Traktionsbehandling, Ont i armen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Ont i armen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 15 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering