Traktionsbehandling, Styrketest, Ont i höften & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Styrketest, Ont i höften & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering