Traktionsbehandling, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 5 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering