Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast resulterade i 2 vårdgivare