Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) resulterade i 7 vårdgivare