Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 2 vårdgivare