Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT resulterade i 1 vårdgivare