Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (examen) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (examen) resulterade i 2 vårdgivare