Traktionsbehandling, Klinisk undersökning och diagnostik, Ont i armen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Klinisk undersökning och diagnostik, Ont i armen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III resulterade i 1 vårdgivare