Traktionsbehandling, Ultraljudsundersökning, Ont i ryggen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Ultraljudsundersökning, Ont i ryggen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III resulterade i 1 vårdgivare