Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Systematiskt arbetsmiljöarbete – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Systematiskt arbetsmiljöarbete resulterade i 1 vårdgivare