Traktionsbehandling, Gånganalys - Videoanalyserad & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Gånganalys - Videoanalyserad & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering