Traktionsbehandling, Ultraljudsundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Ultraljudsundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 5 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering