Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (examen) – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (examen) resulterade i 1 vårdgivare