Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast resulterade i 1 vårdgivare