Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 1 vårdgivare