Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling av små leder – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling av små leder resulterade i 1 vårdgivare