Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 4 vårdgivare