Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 6 vårdgivare