Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen resulterade i 6 vårdgivare