Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 3 vårdgivare