Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård resulterade i 4 vårdgivare