Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel – Skadekompassen

Träningsprogram, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel resulterade i 3 vårdgivare