Tvärfriktionsmassage (tvära friktioner), Blodtrycksmätning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Tvärfriktionsmassage (tvära friktioner), Blodtrycksmätning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering