Tvärfriktionsmassage (tvära friktioner), Syndundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Tvärfriktionsmassage (tvära friktioner), Syndundersökning & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering