Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 1 vårdgivare