Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen – Skadekompassen

Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen resulterade i 2 vårdgivare