Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Ont i knät, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I – Skadekompassen

Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Ont i knät, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I resulterade i 1 vårdgivare