Vaccination, Frusen axel (frusen skuldra) & Axelina – Skadekompassen

Vaccination, Frusen axel (frusen skuldra) & Axelina resulterade i 1 vårdgivare