Vaccination, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) – Skadekompassen

Vaccination, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) resulterade i 1 vårdgivare