Vaccination, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

Vaccination, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 3 vårdgivare