Vaccination, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling av små leder – Skadekompassen

Vaccination, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling av små leder resulterade i 2 vårdgivare