Vaccination, Hälsokontroll & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Vaccination, Hälsokontroll & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering