Vaccination, PSA-test (prostataprov) & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Vaccination, PSA-test (prostataprov) & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering