Dry needling (nålbehandling), Ont i armbågen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Ont i armbågen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 11 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering