Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i foten & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i foten & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 12 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering