McKenzie - Mekanisk diagnostik och terapi – MDT, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

McKenzie - Mekanisk diagnostik och terapi – MDT, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering