Traktionsbehandling, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Traktionsbehandling, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 13 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering