Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 5 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering