Neurologisk undersökning, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Neurologisk undersökning, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering