Kortisoninjektion, Löpanalys, Ont i nacken, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Kortisoninjektion, Löpanalys, Ont i nacken, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 1 vårdgivare