Ultraljudsundersökning, Ont i nacken, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Ultraljudsundersökning, Ont i nacken, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering